Hoe werkt het?

Als je je naar mijn praktijk hebt laten verwijzen neem ik contact met je op om te kijken of ik kan bieden wat je nodig hebt. Als we besluiten om een intake te plannen heb ik een beschikking van de gemeente nodig. Deze vraag ik aan. Als deze binnen is kunnen wij een afspraak maken.

Als je acute vragen hebt is het beter om met je huisarts te overleggen wat er nodig is of contact op te nemen met de crisisdienst van GGZ Ingeest of Kenter Jeugdhulp.

Tijdens de intake bespreek ik met jou en je ouders of één van je ouders waar je tegen aan loopt. Als je 16 bent kan je ook alleen komen en kijken wat de mogelijkheden zijn om hen er toch bij te betrekken aangezien dit vaak een beter resultaat geeft. 

Na de intake beslissen we wat het plan wordt. Vaak zal dit diagnostiek zijn, wat is er aan de hand. Soms wil iemand vooral uitleg over wat er aan de hand is of wordt er aan ondersteuning door medicatie gedacht. Voor psychotherapie of ouderbegeleiding verwijs ik meestal door naar mijn collega's met wie ik nauw samenwerk. We stellen hiervoor een hulpplan op waarin we ook bespreken wanneer de evaluaties zijn.

Ik zal de verwijzer een terugkoppeling geven middels een brief en de huisarts op de hoogte stellen. Als u dit niet wilt kan u dit aangeven en dan zullen wij dit bespreken.

 

Op dit moment heb ik helaas geen ruimte om nieuwe cliënten aan te nemen.

 

 

Kinder-en Jeugdpsychiatrie Judith den Boogert, agb-code 03-068772, BIG 59054136601, agb-code praktijk 03-037890, Kenaustraat 2, 2011MX,

Haarlem, T06-27849297, @Judith@jdb-kinderpsychiatrienl